Oferta

Realizowane usługi, zakres kompetencji

STATYK to wieloletnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji. Współpracujemy z najlepszymi pracowniami architektonicznymi i firmami wykonawczymi. Wykonaliśmy już ponad 2000 projektów konstrukcji i 270 opinii i ekspertyz budowlanych. Nasz zespół tworzy 40 osobowa grupa projektantów i inżynierów konstrukcji z wieloletnim doświadczeniem, pracujących na najnowszym oprogramowaniu.

Projekty konstrukcji budowlanych i inżynierskich

Projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, rysunki warsztatowe

Projekty konstrukcji przemysłowych

W tym adaptacja przemysłowych projektów powtarzalnych

Projekty konstrukcji nietypowych

O złożonej geometrii z zastosowaniem najnowszych technologii

Optymalizacja projektów konstrukcji

Pod względem poprawności i kosztów zastosowanych rozwiązań

Opinie techniczne, ekspertyzy budowlane

Wszystkich typów konstrukcji budowlanych i inżynierskich w tym obiektów zabytkowych

Weryfikacja, audyty projektów konstrukcji

Pod względem kosztów i czasu realizacji projektów

Zapewniamy rzetelne i szczegółowe opracowania w uzgodnionym terminie

Architektom oferujemy otwarte podejście do najtrudniejszych wyzwań konstrukcyjnych. Potrafimy pogodzić śmiałe wizje architektoniczne z możliwościami realizacyjnymi oraz z rozsądnymi kosztami realizacji.

Inwestorom zapewniamy wariantowe rozwiązania konstrukcyjne, pozwalające na dopasowanie się do cen i dostępności materiałów oraz możliwości wykonawczych.

Od lat wykorzystujemy do projektowania i koordynacji międzybranżowej technologię BIM. Przy opracowywaniu modeli obiektów wykorzystujemy różne programy (Autodesk Revit, Allplan Engineering oraz Tekla Structures), co pozwala na dopasowanie się do dowolnych wymagań inwestorów i architektów.

W konstrukcjach o najwyższym stopniu skomplikowania wykorzystujemy projektowanie parametryczne z użyciem takich narzędzi jak Dynamo czy Rhino, co otwiera zupełnie nowe możliwości kreacji i optymalizacji konstrukcji. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne oraz estetyczne układy konstrukcyjne spełniające wymagania architektury, a jednocześnie bezpieczne i możliwe do realizacji.

Pełnimy stały nadzór autorski nad projektami, co usprawnia realizację oraz pozwala na bieżąco odpowiadać na zapotrzebowanie rynku.

Stale poszerzamy naszą wiedzę oraz kompetencje. Nasze projekty powstają na najnowszym oprogramowaniu z uwzględnieniem aktualnej wiedzy z dziedziny budownictwa.

Poznaj lepiej nasze główne obszary działania

Projekt koncepcyjny

Naszym zdaniem element niezbędny w projektowaniu. Pozwala na dobre ukierunkowanie i przyspieszenie prac projektowych. Służy uzgodnieniu pracy projektanta z potrzebami i możliwościami inwestora. Zawiera podstawowe schematy konstrukcyjne i propozycję rozwiązań technicznych. Dodatkową zaletą jest fakt, że nie zwiększa całkowitych kosztów opracowania projektu.

Projekt budowlany

Jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę oraz odbioru końcowego obiektu. Jego skład i zakres jest ściśle określony przez Prawo Budowlane. Zawiera informacje na temat zastosowanych rozwiązań technicznych, wyniki obliczeń głównych elementów konstrukcji, opis techniczny i schematy konstrukcyjne.

Projekt przetargowy

Jest dodatkowym projektem wprowadzanym by przybliżyć koszt inwestycji i wyłonić przyszłego wykonawcę. Jest to rozszerzony projekt budowlany o przybliżone (często wskaźnikowe) zestawienia materiałowe i przewidywany nakład pracy. Jego zawartość nie jest ściśle sprecyzowana i zależy od umowy pomiędzy inwestorem a projektantem.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy jest podstawą dla realizacji prac budowlanych oraz określenia szczegółowych kosztów inwestycji. Jest rozwinięciem i uzupełnieniem projektu budowlanego o niezbędne detale pozwalające wykonawcy na realizację obiektu. Szczegółowo określa zastosowaną technologię i rozwiązania techniczne budynku.

Projekt warsztatowy

Jest uzupełnieniem projektu wykonawczego o detale pozwalające na wykonanie elementów konstrukcyjnych bezpośrednio na warsztacie, o bardzo dużej szczegółowości i precyzji. Uwzględnia możliwości i ograniczenia transportowe i montażowe wykonawcy i wytwórcy elementów. Zapewnia podział na elementy transportowe i uwzględnia wszystkie etapy montażu konstrukcji. Wykonywany jest na zlecenie wykonawcy lub producenta i powinien zostać zatwierdzony przez projektanta obiektu przed rozpoczęciem produkcji elementów.

Ekspertyza budowlana

Ekspertyza określa przyczyny i skutki zdarzenia lub stanu technicznego obiektu. Zawiera analizę obliczeniową, inwentaryzację uszkodzeń oraz ocenę zjawisk i procesów zachodzących w czasie eksploatacji lub realizacji obiektu budowlanego. W trakcie ekspertyzy wykonujemy niezbędne badania materiałów i elementów konstrukcyjnych. Wykorzystujemy metody nieinwazyjne (Ferroscan PS200 firmy Hilti) bez konieczności rozkuwania betonu. Przy badaniach materiałowych z pobieraniem i badaniem próbek współpracujemy z renomowanymi laboratoriami.

BIM (Building Information Modeling)

Wybrane projekty wykonujemy w standardzie BIM, czyli wykonujemy pełny model 3D konstrukcji obiektu z parametrami poszczególnych elementów oraz zbrojeniem elementów żelbetowych konstrukcji. Na takim modelu można przeprowadzić pełną koordynację projektu w zakresie poszczególnych branż. Do projektowania w standardzie BIM używamy programów Autodesk Revit, Allplan Engineering oraz Tekla Structures.

Projektowanie parametryczne

Dla obiektów o bardzo złożonej geometrii posługujemy się projektowaniem parametrycznym. Poprzez zbudowanie zależności geometrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji jesteśmy w stanie wygenerować dowolną geometrię i jednocześnie stworzyć model obliczeniowy, który możemy przeanalizować w programach obliczeniowych typu Robot Structural Analysis lub Dlubal Software. Do programowania używamy skryptów Grasshopper (Rhino) lub Dynamo (Revit).

Optymalizacja projektu

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego jesteśmy w stanie dokładnie przeanalizować gotowy projekt konstrukcji pod względem możliwości zoptymalizowania kosztów budowy obiektu. Pomagamy w wyborze odpowiedniej technologii oraz zastosowanych rozwiązań technicznych, które mogą znacznie przyspieszyć realizację lub znacząco zmniejszyć nakład pracy i materiałów budowlanych bez kompromisów w sprawach bezpieczeństwa czy funkcjonalności obiektu.

Połączenie kreatywności i wieloletniego doświadczenia, pozwala nam zawsze znaleźć optymalne rozwiązanie konstrukcyjne

Chcesz nawiązać współpracę?
Napisz do nas lub zadzwoń