Zakres komptetencji firmy inżynierskiej „Statyk”

Projekt koncepcyjny

Element niezbędny w projektowaniu. Pozwala na dobre ukierunkowanie i przyspieszenie prac projektowych. Służy uzgodnieniu pracy projektanta z potrzebami i możliwościami inwestora. Zawiera podstawowe schematy konstrukcyjne i propozycję rozwiązań technicznych.

Projekt budowlany

Podstawa do uzyskania pozwolenia na budowę oraz odbioru końcowego. Skład i zakres jest ściśle określony przez Prawo Budowlane. Zawiera informacje o zastosowanych rozwiązaniach technicznych, wyniki obliczeń głównych elementów konstrukcji, opis techniczny i schematy konstrukcyjne.

Projekt przetargowy

Projekt wprowadzany, by przybliżyć koszt inwestycji i wyłonić przyszłego wykonawcę. Rozszerzony projekt budowlany o przybliżone (często wskaźnikowe) zestawienia materiałowe i przewidywany nakład pracy. Jego zawartość nie jest ściśle sprecyzowana i zależy od rodzaju umowy.

Projekt wykonawczy

Jest podstawą dla realizacji prac budowlanych oraz określenia szczegółowych kosztów inwestycji. Rozwija i uzupełnia projekt budowlany o niezbędne detale pozwalające wykonawcy na realizację obiektu. Szczegółowo określa zastosowaną technologię i rozwiązania techniczne.

Projekt warsztatowy

Uwzględnia możliwości i ograniczenia transportowe i montażowe wykonawcy i wytwórcy elementów. Zapewnia podział na elementy transportowe i uwzględnia wszystkie etapy montażu konstrukcji. Jest projektem o bardzo dużej szczegółowości i precyzji.

Ekspertyza budowlana

Ekspertyza określa przyczyny i skutki zdarzenia lub stanu technicznego obiektu. Zawiera analizę obliczeniową, inwentaryzację uszkodzeń oraz ocenę zjawisk i procesów zachodzących w czasie eksploatacji lub realizacji obiektu budowlanego.

Building Information Modeling

Wybrane projekty wykonujemy w standardzie BIM, czyli wykonujemy pełny model 3D konstrukcji obiektu z parametrami poszczególnych elementów oraz zbrojeniem elementów żelbetowych konstrukcji. Na takim modelu można przeprowadzić pełną koordynację projektu w zakresie poszczególnych branż.

Projektowanie parametryczne

Poprzez zbudowanie zależności geometrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji jesteśmy w stanie wygenerować dowolną geometrię i jednocześnie stworzyć model obliczeniowy, który możemy przeanalizować w programach obliczeniowych.

Optymalizacja projektu

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego jesteśmy w stanie dokładnie przeanalizować gotowy projekt konstrukcji pod względem możliwości zoptymalizowania kosztów budowy obiektu.

Chcesz nawiązać współpracę?

Napisz do nas lub zadzwoń